U324Tina写真套图64PTina尤果网

U324Tina写真套图64PTina尤果网

急宜回阳收纳,十中可救五六。学者苟知精气为饮食之本,从精气上消息不食之故,便合钦安之法,而得不食之源,于治胃病乎何难。

断念之觉,由于不续。此儒者之权衡,非俗子所能窥测,而医亦是名医,故敢论血。

麻证出透时,以清解毒尽为先。今阳明为太阳之邪所逼,不从本经之阖,而从太阳之开,开于下,故下利也。

予曾经验,急以仲景回阳汤饮救之,十中每痊四五。服食与服药,皆保生之要也。

邪若协水而化为阴邪,头痛而脉微欲绝,身重而欲寐懒言,咽干而口不渴,主以麻黄附子细辛汤,是温经散寒,扶阳抑阴之意也。真火藏于水中,二气浑为一团,故曰一元。

若不获效,延绵岁月。法宜回阳收纳为主,如封髓丹,潜阳丹,回阳饮之类。

Leave a Reply