Ugirls爱尤物No1291尤果网爱尤物嫩模林若熙等7大美女性感内衣完美34P林若熙爱尤物

Ugirls爱尤物No1291尤果网爱尤物嫩模林若熙等7大美女性感内衣完美34P林若熙爱尤物

肝木克脾土者,用六君、柴胡、山栀。一小儿胸腹膨胀,发热顿闷,脉纹如环珠,以手按腹即哭,此属脾胃虚而饮食停滞也,先用保和丸一服,前症如失,更加烦渴,按其腹而不哭,此宿食去而脾胃复伤也,用五味异功散加柴胡治之顿瘳。

每用半粒,薄荷汤化下。或四肢发搐,眠目抽动,痰涎上涌。

角弓反张,向里为顺,向外为逆,枪形直上,鱼骨分开,水字即三脉并行。一小儿十五岁,两目白翳,遍身似疥非疥,肛门作痒,晡热作渴,形体骨立,余以为肝疳之症也,用六味地黄丸而痊。

否则必成慢脾也,须预慎防为善。又半载后颔下亦结一核,妄服消块行滞等药,而元气益虚。

余谓∶此脾胃复伤而虚甚也。有一日一发,二日一发,三日一发,有间一日,连二日发,有日与夜各发,有上半日发,下半日发,及发于夜者;有有汗,有无汗,此其略也。

一小儿十五岁,所赋虚怯,且近女色,小便滴沥,误服五苓散之类,大小便牵痛,几至不起金砂散治小便淋沥不通。 劳疟、疟,并用补中益气汤。

Leave a Reply