No4293女神王馨瑶yanni半脱职业装露精致粉色内衣配开档黑丝诱惑写真74P王馨瑶秀人网

No4293女神王馨瑶yanni半脱职业装露精致粉色内衣配开档黑丝诱惑写真74P王馨瑶秀人网

然不参究《灵》、《素》诸经,不知脏腑血气之生始出入,是以止知顺、险、逆之证,而不知顺、险、逆之因,不知其因,则不能用救治之法矣。脉者,百骸之灵。

 五脏之病,推原及本,安有不从所受中来哉?如干燥而形色反见胖嫩者,肺与大肠气血两虚也,十全大补汤去肉桂,加炮姜。

又曰∶浮则胃气强,其脾为约,麻仁丸主之。麦冬经冬不凋,能启阴气,上滋于心肺,故主心腹结气,咳嗽虚劳。

康熙朝征博学宏词入都,以老病丐归,故也称为征君先生学问深邃,仰观俯察,明阴洞阳,诗文皆其余事,即二氏之学,亦旁参其诣,其道特其末耳。古来疡医,咸以为痛痒疮疡,皆属于火,惟以寒凉之药治之,或毒反冰伏而不起者,或始终用攻利之药,致正气虚脱而后成不救者。

若肝则为厥阴,于木属乙,其气已盛,其质已坚,而其火易动而易旺,一有所触,则即发而不可遏,其发而不可遏者,怒也非郁也。用之可十可百,推之可万可千,岂不绰然有余裕哉!按《本草纲目》金石、草木、禽兽、果谷,自神农及今,计一千六百余种,命名之义,各有思存。

又如少阴病,真武汤主之者,病少阴而动其水气也;四逆散主之者,病在少阴得君火之热化而动其水气也。夫病又有脉证之相应者,有不相应者,有病久而重感于新病者,有外感风寒,而复内伤五志,病不以次入而乘传者,故当详审其受病之因,所病之苦,察其志意得失,神气存亡,饮食嗜欲,居处房劳,参合脉证,以意逆之,然又不可惑于病家之言而无果断也。

Leave a Reply