Ugirls尤果网U420女神穆菲菲居家私房性感内衣配皮草秀完美身材撩人诱惑66P穆菲菲尤果网

Ugirls尤果网U420女神穆菲菲居家私房性感内衣配皮草秀完美身材撩人诱惑66P穆菲菲尤果网

按,捏按也,跷,即阳跷、阴跷之义,盖谓推拿溪谷跷穴以除疾病也。又若忧本属肺,而有曰“心之变动为忧”者有曰“心小则易伤以忧”者,盖忧则神伤,故伤心也。

阴盛阳衰,所以为欠。“诊”之一字,所该者广,先别阴阳,不可缓也。

 脉虚者,阴亏之象,故曰“不象阴也”。然经脉流行不止,与天同度,与地合纪,故天宿失度,日月薄蚀,地经失纪,水道流溢,草不成,五谷不殖,径路不通,民不往来,巷聚邑居,则别离异处。

盖脾属土,其主运化;肺属金,其主气;肾属水,其主五液。其于阴阳已张,因息乃行,是营气化于宗气也。

肝木畏金,故死于庚、辛。又有谓“小儿为纯阳之体,多宜清凉之治”者,此说尤为误人。

世俗但呼为脾倦,而不知其有由然也。故凡阳盛者不欠,下虚者无嚏,其由于肾也可知。

Leave a Reply